Gree ITALIAN TYPE Фрижидер 231литри
септември 11, 2019
Овлажнувач на воздух – Humidifier
јануари 16, 2020

H-Crown сплит тип греач на “СВ”

119,990 ден


GRS-S3.5PdG/NaA-K SXD200LCJW/C2-K

Топлинска Пумпа сплит систем кој се состои од надворешна единица а како внатрешна единица резервоар од 185 литри, служи за загревање на санитарна вода – “СВ”. Надворешната единица е со моќност од 3,5kW и ја загрева водата во резервоарот до 55°С. Резервоарот е опремен со високоенергетски топлински изменувач фреон-вода и дополнителен електричен греач од 1,5kw за загревање на водата на температура над 55°С.

На залиха
Двостепен инвертер компресор

Единицата е опремена со двостепен компресор, Инвертерска технологија за aвтоматско подобрување на енергетска ефикасност, технологија на размена на топлина, паметно снабдување со гас и технологија со двојна енталпија.Работна Температура до -25°С

Широк опсег на работа, од -25°С ~ +45°С надворешна температура. Топлата вода одсега ке Ви биде достапна во било кое време и било кој период од годината.
Единицата содржи високо ефикасен разменувач на топлина. Спиралната цевка на изменувачот е поставена од внатрешната страна на резервоарот и ја загрева водата од долу кон горе и одржува константна температура на водата.Паметно снабдување со гас и технологија за додавање на топлински капацитет.

Единицата одредува дали снабдувањето со гас и додавање на топлински капацитет е потребно според надворешната температура и работната состојба со што го контролира волуменот на циркулирање на разладниот флуид.Безбеден и доверлив

Водата е одвоена од струјата. Преку работната фрекфенција на компресорот и електронската контрола на вентилот, системот е безбеден и доверлив и може да работи ефикасно под широк опсег на работни услови.Висока енергетска ефикасност

Според ЕУ стандарди стапката за енергетска ефикасност е 3.17, или водата ја загрева со 3.17 пати помала потрошувачка на електрична енергија. А тоа значи дека топлата вода ке ја добивате со 3 пати помали трошоци и ке Ви биде достапна во секое време Вам и на најмалите.