Versati3 Split Type 16Kw GRS-CQ16Pd/NhH-E
август 18, 2022
AMBER PREMIUM+ GWH18YDXF-K6DNA1A
ноември 15, 2022

Versati3 Split Type 16Kw 3F GRS-CQ16Pd/NhH-M

308,380 ден 265,299 ден


На залиха

GREE VERSATI3 16KW Трофазна– Топлиска пумпа воздух-вода во “Split изведба” (Внатрешна и Надворешна единица)
Примена за Подно греење, греење/ладење со Фенкојлери, греење со соодветни радијатори, како и за Топла Санитарна вода.
А+++ Енергетска класа при греење.
 5 Модови на работа:
⦿ Греење
⦿ Греење + Санитарна топла вода
⦿ Ладење
⦿Ладење + Санитарна топла вода
⦿Санитарна топла вода
 3 начина на контрола на собната температура:
⦿ Преку задавање на температура на излезната вода
⦿ Со сонда за мерење на амбиентална температура
⦿ “Weather-Dependent” или во зависност од надворешните температури
Неделен Тајмер со подесување на температури за секој ден од неделата
“Quiet Mode” – За тивка работа преку ноќ
“Inner Grooved” – Внатрешно нажлебен бакарен изменувач во надворешната единица за поголема ефикасност
Вграден 2-степен и двојно роторен компресор
LED контролер со Touch-Screen контрола, како и вградена WiFi далечинска контрола преку смарт телефон аплликација.
Еколошки и ефикасен фреон R32.
Еуровент Сертификат и можност за аплицирање за кредит преку GEFF програмата со можност за поврат на средствата до 20%.

Внатрешна единица (HydroBox) GRS-CQ10Pd/NhH- E(I) GRS-CQ16Pd/NhH-E(I) GRS-CQ16Pd/NhH-M(I)
Електричен приклучок V/Ph/Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 400V 3N~50Hz
Номинален инпут W 100 110 110
Температура на излезната вода при надворешна температура:
Ладење 35℃ / Греење 7℃
Ладење (подно ладење) 18 18 18
Ладење (фенкојлери) 7 7 7
Греење (подно греење) 35 35 35
Греење (фекојлер или радијатор) 45 45 45
Цирклуациона пумпа Тип на пумпа Inverter Inverter Inverter
Бр.на брзини 10 10 10
Влезна снага W 75 85 85
Проток лимит L/min LPM 12 12 10
Помошен грејач Работа Automatic Automatic Automatic
Чекори 2 2 2
Вкупна моќност kW 3 6 6
Комбинации kW 1.5+1.5 3+3 3+3
Напојување V/Ph/Hz 230V~50Hz 220~240V~50Hz 400V 3N~50HZ
Звучен притисок на внатрешна единица dB(A) 29 31 31
Фреонско поврзување Гасна страна (mm) 12.7 12.7 16
Течна страна (mm) 6.35 6.35 9.52
Димензии (Ш× Д × В) Outline mm 460x318x860 460x318x860 460x318x860
Packaged mm 565x375x1130 568x390x1133 568x390x1133
Нето/Бруто тежина kg 62/71 62/71 62/71
Надворешна единица GRS-CQ10Pd/NhH- E(O) GRS-CQ16Pd/NhH-E(O) GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)
Електричен приклучок V/Ph/Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 400V 3N~50Hz
Гранични температури на излезна вода Ладење 7~25 7~25 7~25
Греење 20~60 20~60 20~60
Санитарна вода 40~80 40~80 40~80
Работна температура Ладење 10~48 10~48 10~48
Греење -25~35 -25~35 -25~35
Санитарна вода -25~45 -25~45 -25~45
Капацитет при надвроешна температура:
Ладење на  35℃ / Греење на 7℃
Ладење (подно ладење) A35/W23-18 kW 8.50 13 13
Темп. на вода излез/влез 18/23 18/23 18/23
Греење (подно греење) A7/W30-35 kW 9.50 15.50 15.5
Темп. на вода излез/влез 35/30 35/30 35/30
Потрошувачка со подно ладење/греење Ладење (подно ладење) A35/W23-18 kW 2.24 3.60 3.60
Греење (подно греење) A7/W30-35 kW 2.07 3.44 3.44
EER/COP Ефикасност при ладење/греење со подно W/W 3.79/4.59 3.61/4.5 3.61/4.5
Капацитет при надвроешна температура:
Ладење на  35℃ / Греење на 7℃
Ладење (фенкојлери) A35/W12-7 kW 6.50 11.6 11.6
Темп. на вода излез/влез 7/12 7/12 7/12
Греење (фекојлер или радијатор) A7/W40-45 kW 9.50 16.1 16.1
Темп. на вода излез/влез 45/40 45/40 45/40
Потрошувачка со фенкојлери(радијатори) Ладење (фенкојлери) A35/W12-7 kW 2.27 4.38 4.38
Греење (фекојлер или радијатор) A7/W40-45 kW 2.64 4.41 4.41
EER/COP Ефикасност при ладење/греење со фенкојлери или радијатори W/W 2.86/3.60 2.65/3.65 2.65/3.65
Фабричко полнење со разладно средство kg 1.60 1.84 1.84
Температура на санитарна вода 40~80 40~80 40~80
Звучен притисок Ладење dB(A) 55 58 58
Греење dB(A) 55 61 61
Фреонско поврзување Гасна страна (mm) 12.70 12.70 12.70
Течна страна (mm) 6.35 6.35 6.35
Димензии (Ш× Д × В) Надворешно mm 980×427×787 940×460×820 940×460×820
Пакувано mm 1094×474×847 1083×573×973 1083×573×973
Нето/Бруто тежина kg 85/87 106/118 106/118

Eurovent сертификат