Versati3 Split Type 10Kw GRS-CQ10Pd/NhH2-E
август 16, 2022
Versati3 Split Type 16Kw 3F GRS-CQ16Pd/NhH-M
август 18, 2022

Versati3 Split Type 16Kw GRS-CQ16Pd/NhH-E

239,999 ден


На залиха

GREE VERSATI3 16KW – Топлиска пумпа воздух-вода во “Split изведба” (Внатрешна и Надворешна единица)
Примена за Подно греење, греење/ладење со Фенкојлери, греење со соодветни радијатори, како и за Топла Санитарна вода.
А+++ Енергетска класа при греење.
 5 Модови на работа:
⦿ Греење
⦿ Греење + Санитарна топла вода
⦿ Ладење
⦿Ладење + Санитарна топла вода
⦿Санитарна топла вода
 3 начина на контрола на собната температура:
⦿ Преку задавање на температура на излезната вода
⦿ Со сонда за мерење на амбиентална температура
⦿ “Weather-Dependent” или во зависност од надворешните температури
Неделен Тајмер со подесување на температури за секој ден од неделата
“Quiet Mode” – За тивка работа преку ноќ
“Inner Grooved” – Внатрешно нажлебен бакарен изменувач во надворешната единица за поголема ефикасност
Вграден 2-степен и двојно роторен компресор
LED контролер со Touch-Screen контрола, како и вградена WiFi далечинска контрола преку смарт телефон аплликација.
Еколошки и ефикасен фреон R32.
Еуровент Сертификат и можност за аплицирање за кредит преку GEFF програмата со можност за поврат на средствата до 20%.

Внатрешна единица (HydroBox) GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(I) GRS-CQ10Pd/NhH2-E(I) GRS-CQ16Pd/NhH-E(I) GRS-CQ16Pd/NhH-M(I)
Електричен приклучок V/Ph/Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 400V 3N~50Hz
Номинален инпут W 100 100 110 110
Температура на излезната вода при надворешна температура:
Ладење 35℃ / Греење 7℃
Ладење (подно ладење) 18 18 18 18
Ладење (фенкојлери) 7 7 7 7
Греење (подно греење) 35 35 35 35
Греење (фекојлер или радијатор) 45 45 45 45
Цирклуациона пумпа Тип на пумпа Inverter Inverter Inverter Inverter
Бр.на брзини 10 10 10 10
Влезна снага W 75 75 85 85
Проток лимит L/min LPM 12 12 12 10
Помошен грејач Работа Automatic Automatic Automatic Automatic
Чекори 2 2 2 2
Вкупна моќност kW 3 6 6 6
Комбинации kW 1.5+1.5 3+3 3+3 3+3
Напојување V/Ph/Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 220~240V~50Hz 400V 3N~50HZ
Звучен притисок на внатрешна единица dB(A) 29 29 31 31
Фреонско поврзување Гасна страна (mm) 12.7 12.7 12.7 16
Течна страна (mm) 6.35 6.35 6.35 9.52
Димензии (Ш× Д × В) Надворешно mm 860×460×318 460x318x860 460x318x860 460x318x860
Пакувано mm 1133×568×390 565x375x1130 568x390x1133 568x390x1133
Нето/Бруто тежина kg 62/71 62/71 62/71 62/71
Надворешна единица GRS-CQ6.0Pd/NhH2-E(O) GRS-CQ10Pd/NhH2-E(О) GRS-CQ16Pd/NhH-E(O) GRS-CQ16Pd/NhH-M(O)
Електричен приклучок V/Ph/Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz 400V 3N~50Hz
Гранични температури на излезна вода Ладење 7~25 7~25 7~25 7~25
Греење 20~60 20~60 20~60 20~60
Санитарна вода 40~80 40~80 40~80 40~80
Работна температура Ладење 10~48 10~48 10~48 10~48
Греење -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Санитарна вода -25~45 -25~45 -25~45 -25~45
Капацитет при надвроешна температура:
Ладење на  35℃ / Греење на 7℃
Ладење (подно ладење) A35/W23-18 kW 5.8 9,35 13 13
Темп. на вода излез/влез 18/23 18/23 18/23 18/23
Греење (подно греење) A7/W30-35 kW 6 10 15.50 15.5
Темп. на вода излез/влез 35/30 35/30 35/30 35/30
Потрошувачка со подно ладење/греење Ладење (подно ладење) A35/W23-18 kW 1.13 2.36 3.60 3.60
Греење (подно греење) A7/W30-35 kW 1.2 2.1 3.44 3.44
EER/COP Ефикасност при ладење/греење со подно W/W 5.15/5 3.96/4.76 3.61/4.50 3.61/4.5
Капацитет при надвроешна температура:
Ладење на  35℃ / Греење на 7℃
Ладење (фенкојлери) A35/W12-7 kW 4 7.6 11.6 11.6
Темп. на вода излез/влез 7/12 7/12 7/12 7/12
Греење (фекојлер или радијатор) A7/W40-45 kW 5.8 9.85 16.1 16.1
Темп. на вода излез/влез 45/40 45/40 45/40 45/40
Потрошувачка со фенкојлери(радијатори) Ладење (фенкојлери) A35/W12-7 kW 1.16 2.77 4.38 4.38
Греење (фекојлер или радијатор) A7/W40-45 kW 1.52 2.68 4.41 4.41
EER/COP Ефикасност при ладење/греење со фенкојлери или радијатори W/W 3.45/3.82 2.74/3.67 2.65/3.65 2.65/3.65
Фабричко полнење со разладно средство kg 1.00 1.60 1.84 1.84
Температура на санитарна вода 40~80 40~80 40~80 40~80
Звучен притисок Ладење dB(A) 52 55 58 58
Греење dB(A) 52 55 61 61
Фреонско поврзување Гасна страна (mm) 12.70 12.70 12.70 12.70
Течна страна (mm) 6.35 6.35 6.35 6.35
Димензии (Ш× Д × В) Надворешно mm 975×396×702 982×427×787 940×460×820 940×460×820
Пакувано mm 1028×458×830 1097×478×937 1083×573×973 1083×573×973
Нето/Бруто тежина kg 55/65 82/92 106/118 106/118

Eurovent сертификат

Keymark Sertifikat

Keymark Report